TRANSFORMACJA W 5 KROKACH

Warsztat diagnostyczny
i 5 tygodni pracy nad wybranym obszarem

mający korzenie w klasycznej łacinie,
wzorowany na fragmencie traktatu
Cycerona „O granicach dobra i zła”
napisanego w 45 p.n.e. Tekst jest
stosowany do demonstracji krojów
pisma, kompozycji kolumny itp.

Anna KowalskaCEO, Kowalska Industries